KARSİD DEN KAMU HASTANE BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI...

KARSİD DEN KAMU HASTANE BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI...
Karsid'den 'Kamu Hastaneleri Birlikleri'nin Kurulması Uyarısı
Karadeniz Sağlık İdarecileri Derneği (KARSİD) Başkanı İsmail Demirci, 'Kamu Hastaneleri Birlikleri'nin neden hala kurulamadığını sordu.

Özel Hastaneler ve Tıp Merkezleri SGK'ya bilgilerini girecek

Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin, sağlık hizmeti satın alabilecekleri özel
sağlık hizmet sunucuları (SHS) hakkında genel bilgi edinebilmeleri, özel sağlık hizmeti
sunucularının sundukları hizmetlerin neler olduğu, çalışan doktorların mesleki bilgileri ve
ödenecek maksimum ilave ücret oranı gibi konularda bilgilendirilmeleri amacıyla bir web sitesi
hazırlanmıştır.
Sitedeki bilgiler MEDULA Sisteminden alınmaktadır. Ayrıca özel SHS ler tarafından
girilmesi gereken bilgiler de vardır ve bunun için hazırlanan kılavuz ektedir. Söz konusu

MHRS Yönergesi Yayınlandı

HRS yönetmeliği ek-2'sinde yer alan düzenlemeye göre;

1- Hekim çalışma cetveli; vatandaşın en erken 1 (bir) gün, en geç 30 (otuz) gün sonrasına randevu almasına olanak sağlayacak şekilde planlanır.

2- Hekim çalışma cetvelleri planlanırken bir hekimin poliklinik sayısının en az yarısı MHRS’ ye ayrılır. Hizmet gereklerince bu oran Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Hekimin herhangi bir nedenle randevulu hasta kabul edemediği zaman dilimleri cetvellerde gösterilir.

MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

MHRS randevu iptali


Randevu Nasıl İptal Edilir?
YANDAKİ RANDEVU AL BUTONUNU TIKLAYARAK

ALO 182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı Hekim Randevu Sistemi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 80 dakika önce yapılmalıdır.
182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

MHRS'den nasıl Randevu alınır?

ALO 182 aranarak;
• Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından ALO 182 aranır.
• Çağrıyı karşılayan operatöre hastanın T.C. Kimlik Numarası verilir.
• Randevu talep edilen hastane, poliklinik ve varsa hekim tercihleri operatöre bildirilir.
• Operatör uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa bildirir.
• Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

İnternet üzerinden;
• Merkezi randevu sistemine ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir.
• Hesap açıldıktan sonra "Randevu Al" butonunu kullanarak giriş yapar.

HİTAP Giriş İşlemleri hakkında SGK Duyurusu

SGK Hizmet Takip Programı (HİTAP)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
27.04.2012
“HİTAP” HİZMET TAKİP PROGRAMI HAKKINDA DUYURU
Devlet memurlarının hizmetlerine ilişkin bilgileri kurumlarınca tutulduğundan, gerek
emeklilik talebinde bulunulması gerekse memuriyet görevlerinden ayrılarak diğer statüler
kapsamında çalışmaya başlamaları halinde emeklilik işlemleri ve hizmet birleştirmesi için
gerekli belge ve bilgiler son defa çalıştıkları kurumlardan istenilmekte, yazışmaların posta

Semt Polikliniklerinden MHRS Randevusu Alma

Semt Poliklinikleri Hakkında...
MHRS kapsamında Semt Poliklinikleri için ayrı bir hesap açılmayacaktır, şu an ayrı hesabı olan Semt poliklinikleri bundan sonra kendi sağlık-NET hesapları ile değil, bağlı oldukları hastane üzerinden tüm MHRS işlemlerini yapacaklardır.

Semt Polikliniğinde çalışan hekimin, hekim çalışma cetvelinde poliklinik detaya(alt klinik) vatandaşın anlayabileceği şekilde lokasyonun yazılması yeterli olacaktır.

Örneğin; Klinik ve alt klinikler aşağıdaki gibi tanımlanarak hekimin çalışacağı lokasyon belirlenir.

Klinik= KBB