İstanbul Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Ayasofya Müzesi
Aya Eireni (St. Irene)
Kariye (Khora Kilisesi) Müzesi
Fethiye (Pammakaristos Manastırı) Müzesi
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
Topkapı Sarayı Müzesi
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı
Adam Mickiewickz Müzesi
Divan Edebiyatı Müzesi (Galata Mevlevihanesi)
Yıldız Sarayı Müzesi
İstanbul Hisarlar Müzesi
Türbeler Müze Müdürlüğü
Dolmabahçe Sarayı Müzesi
Beylerbeyi Sarayı Müzesi
Deniz ve Su Ürünleri Müzesi
PTT İstanbul Müzesi

İTS İlaç Takip Sistemi nedir

Proje Tanıtımı

Kısa adı İTS olan İlaç Takip Sistemi, Türkiye'de ilaçların her biriminin izlenmesi için kurulan bir altyapıyı tanımlamaktadır. İlaç Takip Sistemi, literatürde “Track & Trace” olarak tanımlanan yapının, ilaç sektörüne uygulanmış halidir. İlaçların tekilleştirilmesini (serialization) sağlayan karekod ile ilaçların izlenebilirliği (track) sağlanırken; ilaçların geçtiği her noktadan yapılacak bildirimler ile de izlenmesi (trace) sağlanmaktadır.

İlaç Takip Sistemi ile piyasada bulunan tüm ilaçların üretiminden ya da ithalatından başlayarak hastaya ulaşıncaya kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen tüm hareketleri (üretim, satış, sarf, iade işlemleri gibi), kutu bazında verilen bir takip numarası sayesinde kayıt altına alınmaktadır. Her bir kutu ilaç geçtiği her noktadan alınan bildirimlerle İTS tarafından izlenmekte ve bu bildirimler web servisleri aracılığı ile Sağlık Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Yeni İstanbul nereye kurulacak?

İşte yeni İstanbul
ZEYNEL YAMAN sabah
02.06.2012

Karadeniz'in kuzey şeridinde kurulacak yeni İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanı inşa edilecek. 2020 Olimpiyat Köyü'nü de barındıracak bölgenin adı Yenişehir olacak

Tütün Mamullerinin Üretiminde Kullanımına İzin Verilmeyen Girdilere İlişkin Liste

30 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28308

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

GİRDİ BİLDİRİM VE TOKSİKOLOJİK VERİ TABLOLARINDA YER ALAN

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARI

Karar No : 6896

Karar Tarihi : 4/5/2012

Fazıl Şenel, Ahmet Çağrı Çiçek Enerji Piyasası kurulu üyeliğine seçildiler

Karar Sayısı : > resmigazete için tıklayınız. <-
30 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28308

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2012/3227

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda boş bulunan üyeliklere ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah Erdem CANTİMUR Bakan Yardımcısı Oldu

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2012/312 > resmigazete için tıklayınız. <-

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Abdullah Erdem CANTİMUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür

3. Boğaz Köprüsü İhalesi İçtaş ve Astaldi Ortaklığının

İstanbul'a yapılacak 3. Köprü İhalesini İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu kazandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımını da içeren ''Kuzey Marmara Otoyolu Projesi''nin ihalesinde, yapım süresi dahil en kısa işletme süresini 10 yıl 2 ay 20 gün ile İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu'nun verdiğini bildirdi.